İki Taraflı Ani İşitme Kaybı

 Ani sensörinöral işitme kaybı, kısa süre içerisinde başlayan ve genellikle belirli bir nedene bağlanamayan bir klinik durumdur. Tek başına görülen bir sorun olabileceği gibi, sistemik bir hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir belirti de olabilir. Hastanın tek şikayeti olabileceği gibi, beraberinde kulakta dolgunluk, tıkanıklık ve basınç hissi de bulunabilir. Ani işitme kaybının üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında görülen orta kulak fonksiyon bozukluğuna bağlı tıkanıklık, basınç hissi, dolgunluk ve işitmede azalma ile karıştırılmaması çok önemlidir.

Ani İşitme Kaybı Nedir?

Ani işitme kaybı, saf ses odyogramda ardışık 3 frekansta, 3 günden kısa sürede meydana gelen minimum 30 dB işitme kaybı olarak tanımlanır. Bu durumun görülme sıklığının 100.000'de 5 ila 160 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Tek Taraflı Ani İşitme Kaybının Nedeni Nedir?

Ani işitme kaybı %95’ten fazla oranda tek taraflı olarak görülür. Olguların % 90’ında bu duruma yol açan neden bulunamaz (idiopatik). Tek taraflı ani işitme kayıplarının önemli bir bölümü (%30-65) 2 hafta içerisinde spontan olarak iyileşebilir.

İki Taraflı Ani İşitme Kaybı Olabilir Mi?

İki taraflı ani işitme kaybı daha az yaygındır. İki taraflı ani işitme kayıplarının, idiyopatik bir etiyolojiden ziyade çoğunlukla ciddi sistemik bir patolojiyle ilişkili olduğu düşünülür. İki taraflı ani işitme kaybı ile ilişkilendirilen en sık patofizyolojik faktörler toksik (yüzde 29), neoplastik (yüzde 16), vasküler (yüzde 16) ve otoimmün (yüzde 16) durumlardır. Aşağıda iki taraflı ani işitme kaybına en çok yol açan nedenleri görebilirsiniz.

Ani İşitme Kaybının Nedenleri Nelerdir?

Toksik nedenler: Alkol, kokain, eroin ve benzeri maddeler, opioid, benzodiazepin, pegile interferon, antiviral ajanlar, alkalize edici ajanlar, sentetik prostasiklin PGI2 analogu, retinoid, kemoterapötik ajanlar, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, immünosüpresif ilaçlar, bifosfonatlar, kas gevşeticiler, böcek ilaçları, gentamisin

Tümoral nedenler: serebellopontin köşe veya petröz menenjiyom, serebellopontin köşe veya petröz apeks metastazı, nörolenfomatozis, leptomeningeal karsinom, vestibüler schwannoma, akustik nörofibroma, meningeal karsinom

Vasküler nedenler: Serebrovasküler olay, migrenle ilişkili vazospazm, orak hücreli anemi

Otoimmün hastalıklar: Otoimmün iç kulak hastalığı, Cogan hastalığı, Kawasaki hastalığı, Guillain-Barré sendromu, skleroderma, anti-fosfolipit sendromu, Crohn hastalığı, polikondrit

Enfeksiyöz hastalıklar: Kabakulak, HIV, HSV, kriptokokal menenjit, bakteriyel menenjit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları

İyatrojenik nedenler: Mikroembolik cerrahi komplikasyonlar, genel anestezi ile ilişkili hemodinamik komplikasyonlar ve ototoksisite

Ani İşitme Kaybı Nasıl Tedavi Edilir?

Ani işitme kaybı, varsa olası nedene göre, herhangi bir neden belirlenemez ise başta sistemik ve kulak içi steroid tedavisi olmak üzere bireyin metabolik durumuna göre uygun yöntemlerle tedavi edilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

otoskleroz

Otoskleroz Hastalığı Nedir?

Orta kulakta bulunan kemikçiklerden stapesin tabanının kireçlenmesine otoskleroz denir. Dış kulaktan gelen ses, kemikçiklerin titreşimi ile iç kulağa aktarıldığından, kemikçiklerde meydana gelen kireç

servikal-vertigo

Servikal Vertigo

Servikal vertigo (boyun kaynaklı vertigo), baş dönmesi nedenlerinden birisidir. Boyun sorunlarının eşlik ettiği, baş ve boyun hareketleri ile ortaya çıkan denge sorunları olarak tanımlanabilir. Bazen

isitme-kaybi

İşitme Kaybı

Herhangi bir şey dinlerken sesi çok açıyorsanız… Konuşma sırasında arada bazı şeyleri duyamıyor, kaçırıyorsanız…

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.