Sensörinöral İşitme Kaybı

İşitme kaybı nedir?

İşitme kaybı, çevredeki sesleri duymada güçlük çekme, işitme hassasiyetinde azalma olarak tanımlanabilir.

İşitme kayıpları nasıl sınıflandırılır? Kaç çeşit işitme kaybı vardır?

İşitme ile ilişkili organımız olan kulak, üç bölümden oluşur: dış kulak, orta kulak ve iç kulak. İşitme kayıpları, kulağın hangi bölgesinin etkilendiğine göre sınıflandırılır. Dört çeşit işitme kaybı mevcuttur:

  1. İletim tipi işitme kaybı: Dış kulak ve orta kulak etkilendiğinde sesin dış dünyadan işitme organına iletiminde bir sorun oluşur. Bu nedenle dış ya da orta kulağı etkileyen rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybına iletim tipi işitme kaybı adı verilir.
  2. Sensörinöral işitme kaybı: İç kulakta yer alan işitme organını (koklea), işitme sinirini ya da kulaktan beyine kadar olan işitme sinir ağını etkileyen kayıplara sinirsel-duyusal (sensörinöral) işitme kaybı adı verilir.
  3. Mikst tip işitme kaybı: İletim tipi ve sensörinöral işitme kaybının bir arada bulunduğu durumlara mikst (karma) tip işitme kaybı adı verilir.
  4. Fonksiyonel işitme kaybı: Bireylerin kulaktan beyine kadar olan işitme yolunda herhangi bir problem olmamasına rağmen işitme kayıplarının olması fonksiyonel işitme kaybı olarak isimlendirilir.

İşitme kaybı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

İşitme kaybının derecesini ve tipini saptamak için öncelikle saf ses odyometri testi yapılır. Odyometri testi ile ilgili bilgilere internet sitemizin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz.

İşitme kaybının ciddiyeti nasıl anlaşılır? Hangi düzeyde bir kayıp ileri işitme kaybıdır?

Hastanın teste verdiği cevaplar ile saf ses ortalaması belirlenir ve uluslararası işitme derecesi sınıflandırmasına göre işitme kaybının tipi ve ciddiyeti belirlenir.

 

İşitme Kaybı Sınıflandırması (ASHA,2015)

 

10 – 15 dB

Normal İşitme

16 – 25 dB

Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı

26 – 40 dB

Hafif Derecede İşitme Kaybı

41 – 55 dB

Orta Derecede İşitme Kaybı

56 – 70 dB

Orta-İleri Derecede İşitme Kaybı

71 – 90 dB

İleri Derecede İşitme Kaybı

91 dB ve üstü

Çok İleri Derecede İşitme Kaybı

İşitme kayıplarında tedavi ve rehabilitasyona işitme kaybının derecesine, nedenine ve nereden kaynaklandığına bakılarak karar verilmektedir.

Sensörinöral işitme kaybı

Sensörinöral işitme kaybı, iç kulaktan yani kokleadan başlayarak beyindeki işitme merkezine kadar olan bölgelerde oluşan hasarlardan kaynaklanmaktadır. Sensörinöral tipte olan işitme kayıplarının yaklaşık %90’ı kokleadan kaynaklanmaktadır. Kokleadan kaynaklanan işitme kayıplarına koklear işitme kaybı denilirken işitme sinirinden başlayıp beyinde işitme merkezine kadar olan kayıplara ise santral (retrokoklear) işitme kayıpları adı verilir.

Sensörinöral işitme kaybı hangi yaşta görülür?

Sensörinöral işitme kayıpları her yaş grubunda görülebilir.

Sensörinöral işitme kaybı nedenleri nelerdir?

Çocukluk çağındaki sensörinöral işitme kayıplarının en sık nedeni genetik faktörlerdir.

Yetişkinlerde görülen sensörinöral işitme kayıplarının en sık nedeni gürültüye maruz kalma ve travmadır.

İleri yaşta ise fizyolojik yani yaşa bağlı işitme kaybı görülür. Yaşlılığa bağlı işitme kaybına presbiakuzi adı verilir.

Kulak için zararlı (ototoksik) ilaç kullanımı, enfeksiyon hastalıkları, Meniere Sendromu, ani işitme kayıpları başlıca diğer sensörinöral işitme kaybı nedenleri olarak sıralanabilir.

Sensörinöral işitme kaybı tanısı nasıl koyulur?

Sensörinöral işitme kayıplarında tanı hastanın tam bir kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesinin yapılmasının ardından odyolojik değerlendirme ile koyulmaktadır. Odyolojik değerlendirmede davranım odyometrisi, akustik immitansmetrik inceleme, otoakustik emisyon testi ve işitsel beyin sapı cevabı (ABR - ERA) değerlendirilmesi seçeneklerinden ihtiyaç duyulanlar kullanılır. Bazı durumlarda ayırıcı tanı yapabilmek için radyolojik incelemede gerekebilir.

Sensörinöral işitme kaybı tedavisi – rehabilitasyonu nasıl yapılır?

Sensörinöral işitme kayıplarında tedavi ve rehabilitasyon, işitme kaybının nedenine, süresine ve bireyin yaşına ve metabolik durumuna göre değişkenlik gösterir. Tedavi ve rehabilitasyon ilgili hastaya göre planlanır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

presbiakuzi

Presbiakuzi (Yaşa Bağlı İşitme Azalması)

Yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak, tüm sistemlerde olduğu gibi işitme sisteminde de fonksiyonel kapasitede bir azalma olur. Yaşla ilgili olarak ortaya çıkan, öncelikle yüksek tonları tutan, iki tara

akustik-immitansmetri

Akustik İmmitansmetri

Odyolojik test grubunun bir parçası olan akustik immitansmetri; timpanometri, akustik refleks ve statik komplians testlerinden oluşur.

akut-otitis-media

Akut Otitis Media

Akut Otitis Media (Ani gelişen orta kulak iltihabı, tanımı, risk faktörleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler.

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.