Vestibüler Migren

Vestibüler Migren Nedir?

Ankara Migren ve vertigo arasındaki ilişki uzun yıllardır birçok araştırmaya konu olmuştur. Vestibüler migren, kişinin kendisi ya da çevresi dönüyormuş hissi yaşadığı spontan vertigonun ve kafa pozisyonunun değişmesiyle oluşan pozisyonel vertigonun nedenlerinden birisidir. Vestibüler sistemde en sık görülen hastalıklar arasında benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) birinci sırada, vestibüler migren ise ikinci sırada yer alır.

Vestibüler Migren Hastalığında Belirti ve Bulgular Nelerdir?

Yapılan çalışmalar sonucunda vestibüler migrenin her yaşta görülebildiği ve erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Vestibüler migrende çoğunlukla ilk olarak migren tipi baş ağrısı başlar, daha sonra baş dönmesi yaşanır. Baş dönmesi, migren baş ağrısı atakları sırasında görülebildiği gibi, baş ağrısı geçtikten çok uzun zaman sonra da görülebilir.

Hastalar, migren baş ağrısı yaşadıktan bir süre sonra stres, hava değişimi, beslenme alışkanlıklarının değişimi gibi faktörlerle tetiklenen denge (vestibüler) problemleri yaşadıklarını ifade ederler. Vestibüler problemler, hastanın pozisyon değişikliği ve kişinin ya da çevresinin hareket etmesi ile ortaya çıkan baş dönmesi ile karakterizedir. Baş dönmesine fonofobi (ses hassasiyeti), fotofobi (ışık hassasiyeti) ve görsel auralar eşlik edebilir. Baş dönmesinin süresi değişkenlik gösterebilir. Hastalar özellikle taşıt tutmasından yakınırlar. Bunların yanı sıra kulakta basınç hissi yaşayan hastalar da vardır.

vestibuler-migren

Vestibüler Migren Tanısı Nasıl Konulur?

Ankara Vestibüler migrende klinik bulgular geniş bir yelpazede yer alır. Bu nedenle tanı için diğer vestibüler sistem hastalarına kıyasla daha fazla bulguya ihtiyaç duyulur. Baş dönmesi şikâyeti ile başvuran hastaların hikâyesi sorgulanırken mutlaka baş ağrısı olup olmadığı sorulmalıdır. Literatürde, kesin vestibüler migren tanısı alan hastaların %70,2’sinde migren, %66,3’ünde ise vertigo ile ilgili aile öyküsü olduğundan bahsedilmektedir. Bu nedenle vestibüler migren tanısında aile öyküsü son derecede önemlidir.

Taşıt tutması, bulantı, kusma, çınlama vestibüler migren dışında diğer vestibüler hastalıklarda da görülür. Bu nedenle ayırıcı tanı vestibüler hastalıklar dışlanarak yapılmalıdır. Örneğin; Meniere hastalığı genellikle alçak frekansları tutan dalgalı işitme kaybı ile karakterize iken vestibüler migrende işitme kaybı her zaman görülmemekle birlikte, görüldüğünde ilerleyici değildir. Meniere hastalığında çınlama ve kulakta basınç hissi genellikle tek taraflı iken vestibüler migrende iki taraflıdır. Baş hareketi ile ortaya çıkan baş dönmesi ilk olarak BPPV’yi düşündürse de Dix - Hallpike testi sonucu genellikle BPPV bulguları açısından negatiftir. Kısacası, vestibüler migren tanısı için öncelikle baş dönmesine neden olan başka bir hastalık varlığı olup olmadığı araştırılarak ekarte edilmelidir. Hastanın öyküsünde taşıt tutması, ailede migren öyküsü, migren ilaçlarına yanıt veren bulgular, vestibüler migren tanısını destekler.

Vestibüler Migren Tanı Kriterleri Nelerdir?

Ankara Vestibüler migren tanısal olarak ilk kez 2018 yılında Üçüncü Uluslararası Baş Ağrısı Hastalıkları Sınıflaması’nda yer almıştır

Vestibüler Migren Tanı Kriterleri

  1. Hastanın C ve D tanı kriterlerini dolduran en az 5 atak geçirmesi
  2. Yeni veya eski auralı ya da aurasız migren öyküsü
  3. Orta ya da şiddetli derecedeki vestibüler semptomların 5 dakika ile 72 saat arasında sürmesi (Günlük yaşam aktivitesini etkileyecek derecede olan semptomlar orta şiddetli olarak değerlendirilir.)
  4. Atakların en az %50’sinde migrene dair aşağıdaki üç özellikten en az bir tanesinin eşlik etmesi
  1. Baş ağrısının aşağıdaki 4 özellikten en az 2 tanesini karşılaması

a.Tek yanlı yerleşim

b.Zonklayıcı karakter

c.Orta ya da şiddetli ağrı

d.Rutin fiziksel aktivite ile kötüleşme

2. Fonofobi ve fotofobi

3. Görsel aura

     E. Bu durumu açıklayan başka bir Uluslararası Baş Ağrısı Hastalıkları Sınıflaması tanısı ya da vestibüler hastalık olmaması

Vestibüler Migren Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Ankara Vestibüler migrende tedavi bireye göre değişkenlik gösterir. Tedavide amaç bireyin şikâyetlerini kontrol altına alarak ve atakların sayısını azaltarak yaşam kalitesini artırmaktır. Bireyin şikâyetlerine, yaşına, ek hastalığı olup olmamasına göre bir tedavi planı yapılır.

İlaç Tedavisi: Vestibüler migrenin akut atak döneminde hastanın yakınmalarını azaltmaya yönelik ilaç tedavisi uygulanır.

Koruyucu Tedavi: İlaçla tedavinin yanı sıra koruyucu olarak hastanın baş ağrısına ve baş dönmesine neden olan etkenler belirlenerek yaşam tarzı değişikliği ve diyet düzenlenmesi önerilir. Uzun süre aç kalınması, uyku düzensizliği, hava değişikliği, parlak ışık, yoğun koku ve alkol vestibüler migrene neden olan etkenler arasında sıralanabilir. Elbette her etkene maruziyet sonrasında vestibüler migren atakları yaşanmaz. Bu nedenle bireyin atak geçirmesine neden olan etkenleri fark edip kontrol altına alması önerilir.

Ankara Vestibüler rehabilitasyon: Bireyin görsel uyaranlardan çok fazla etkilendiği ve vücudun uyaranlara karşı oluşturduğu refleks mekanizmasında zayıflık olduğu durumlarda önerilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

dis-kulak-iltihabi-otitis-eksterna

Dış Kulak İltihabi (Otitis Eksterna)

Kulak yapıları, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak üçe ayrılır. Dış kulak yolu iltihabı diğer adıyla Otitis eksterna, kulağımızın üç bölümünden en dış kısmını oluşturan dış kulak kanalı ve bazen

isitme-kaybi

İşitme Kaybı

Herhangi bir şey dinlerken sesi çok açıyorsanız… Konuşma sırasında arada bazı şeyleri duyamıyor, kaçırıyorsanız…

meniere-hastaligi

Meniere Hastalığı

Meniere hastalığı baş dönmesi - dengesizlik - vertigo, işitme kaybı, kulakta çınlama ve dolgunluk hissi ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. En sık baş dönmesi yapan hastalıklar arasında yer alı

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.