Fonksiyonel Disfoni

Ses kısıklığı nedenleri kısıklığın oluştuğu bireye göre ses kısıklığının süresine göre çok değişik gösterebilir. Örneğin çocukluk çağında görülen ses kısıklıkları ile erişkin çağda görülen ses kısıklıklarının birbirinden çok farklı nedenleri olabilir. Çocukluk çağında genellikle yeni doğan evresinde ve erken çocukluk döneminde laringel kıkırdakların yani gırtlak bölgesindeki kıkırdakların gelişim bozukluklarına bağlı birçok değişik semtompla birçok değişik belirtiyle birlikte ses kısıklığı da oluşabilir. Daha ilerleyen yaşlarda çocuklardaki ses kısıklıkları genellikle kullanım hatalarına bağlı yani sesin yanlış kullanımına bağlı problemler olarak ortaya çıkar. özellikle aşırı ses kullanımı olan çocuklarda bu tür problemlerle karşılaşırız. Erkek çocuklarında çağında ses değişimi döneminde oluşan ses kısıklıkları birinci sırada en çok yer alır. Erişkin çağda ise birçok değişik problem bireyin gerek fiziksel, gerek psikolojik olarak etkileyen birçok değişik neden ses kısıklığına neden olabilir. En çok problemler kullanıma bağlı olan hatalar sonucu oluşan ses kısıklıklarıdır. Bunlar nedir? sigara kullanmak gibi, sesini aşırı kullanmak ya da yanlış kullanmak gibi nedenlere bağlı oluşan ses problemleridir. İkinci en sık görülen neden? Inflamatuar enfeksiyon nedenlerdir. Bunlar arasında bir bakteriyel yani mikrobik nedenlerle kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ses kısıklıklarını sayabiliriz. Bu tür ses kısıklıkları genellikle nispeten daha kısa sürelidir. Ancak bir de daha uzun süreli olan örneğin on ila on dört günü geçen ses kısıklıkları mevcuttur. Bu dönemde tabii ses kısıklıklarının daha ciddi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunlar arasında bu uzunlukta problemlere yol açanlar arasında ses tellerinin beyin problemleri yani iyi huylu Olan modül, polip, kist, ses değerinde bir oluk olması gibi nedenler olabileceği gibi enfeksiyon ancak spesifik enfeksiyon yani tüberküloz gibi eh veya başka hastalıklara bağlı ses kısıklıkları yol açabilir. Ses kısıklığına yol açabilir. Birde tabii eh daha az bahsetmekten hoşlandığımız ancak özellikle sigara kullananlarda sık gördüğümüz yani kötü huylu ve kötü huyluya gidebilen Mevcuttur. Bunlar da ses kısıklığı nedenleri arasında sayılabilir. Ses kısıklığı özellikle on günden daha uzun sürüyor ise önemsenmeli ve ciddiye alınmalıdır. Çünkü o zaman gerek spekülatif yani ses tellerinin üzerinde gerekse yani ses telleri düzeyinde enfeksiyon hadiselerden ayrı yani dışarıdan kapılan hastalıklardan ayrı kötü huylu bir problem olma olasılığı da ortaya çıkar. Tabii ses kısıklığıyla birlikte başka bazı belirtiler olması da bizim onu önemsememize yol açar. Nedir? Bunlar. Örneğin yutma sırasında ya da yutkunma sırasında ağrı olması, özellikle yutkunmayla ağrının kulağa yansıyan bir ağrı olması Boğazda devamlı takılma hissi, devamlı sanki böyle bir gıcık varmış gibi yutkunurken orada bir şey kalıyormuş gibi bir his olması ve öksürük, özellikle tekrarlayan ve uzun süren öksürük eğer hele balgamda bir kan vesaire gibi bir bulgu da varsa özellikle önemsenmeli ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır. Ses kısıklığının tanısına yönelik yöntemleri subjektif yöntemler ve objektif yöntemler olarak iki başlıkta değerlendirebiliriz. Subjektif yöntemler mevcut ses kısıklığının yani mevcut ses probleminin hastayı günlük hayatında yani gerek mesleki hayatında gerek sosyal hayatında ne kadar etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmış testlerdir. Aynı düzeydeki ses kısıklığı, benzer yaştaki benzer cinsiyetteki bireyleri dahi eşit düzeyde etkilemez. O bireyin mevcut mevcut ses kısıtından ne kadar etkilendiğini anlamaya yönelik olan rutin hale gelmiş uluslararası düzeyde standardize edilmiş ve dilimiz için uyarlanmış bazı versiyonları mevcuttur. Biz bu endekslerden bireyin ses kısıklığından ne kadar etkilendiğini anlamak amacıyla faydalanıyoruz. Ardından yani hastaya yönelik su direktif testlerin ardından hekim tarafından yapılan subjektif testler mevcuttur. Bu testlerde de bireyin ses kısıklığının hekim tarafından ne kadar ciddi olarak algı objektif olarak standardize edilir. Bunun ardından objektif testlere geçilir. Objektif testlerde birinci aşamayı rutin kulak burun boğaz muayenesi ve baş boyun muayenesi alır. Kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesinin yanı sıra Laring'i görüntülemeye yönelik endoskopik yöntemler en önemli tanı araçlarımızdandır. Bu endoskopik yöntemler günümüzde artık çok kolay bir şekilde rutin kulak burun boğaz muayenesinin bir devamı halinde dakikalar içerisinde bazen hastaya hiçbir anestezi gerek olmadan elimizdeki küçük endoskoplar yoluyla burun ve ağız yoluyla endoskopik bir şekilde ses tellerine ulaşılarak yapılmaktadır bu muayene. Bu sayede video kayıtları alınabilmekte. Hasta ile eğer bir tedavi uygulanacaksa tedavinin öncesi ve sonrasında bu görüntüler tartışılabilmekte, ona gösterilebilmekte ve yol haritası çizilebilmektedir. Tanınan bir aşaması da sesin analizidir. hastanın mevcut ses kızıklığını etmek için hastanın ses kaydı alınabilir ve bilgisayar ortamında bu analiz edilerek tedavi öncesi sonrasında yani bir medikal tedavi ya da cerrahi tedavinin öncesi sonrasında sonuçlar karşılaştırılabilir. Ses kısıklığının tedavisi nedene yönelik olarak yapılır. Ses kısıklığının birçok değişik hastalık tarafından oluşturulabildiğinden bahsetmiştik. Eğer neden bir enfeksiyon hadiseyse viral bir enfeksiyon, bakteriyel bir enfeksiyon ise o zaman bireyin ilaçlarla tedavisi gündeme gelir ve ilaç tedavisiyle ses kısıklığı tedavi edilebilir. Eğer bu yanlış kullanmaya ya da aşırı kullanmaya yönelik oluşan bir ses problemi ise doğru ses davranışının öğretilmesine yönelik davran terapiler yani ses terapisi adına verdiğimiz tekniklerle ses kısıklığının tedavisi yoluna gidilir. Eğer medikal tedaviyle ve ses terapisiyle düzeltilemeyen bir durumsa Laring'in yapısal bozuklukları gibi yani bir polip gibi bir granül gibi bir kist gibi o zaman cerrahi tedaviler gündeme gelir ve bu hastalar olarak yani dışarıdan herhangi bir kesi ya da izi olmaksızın ağız içerisinden endoskopik mikroskopik yöntemlerle ameliyat edilerek tedavi edilirler. Tabii eğer buradaki hastalık çok ciddi bir hastalık. Larix'in bir tümörü, bir kanser ise o zaman cerrahinin yanı sıra veya bazen yalnız başına radyoterapi, yani şuan tedavisi ve çok ileri vakalarda da bazen radyoterapiyle kombine edilen kemoterapi tedavi seçenekleri arasında yer alır.

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.