Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Yapılacak Başvurulara İlişkin Bilgilendirme Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakları tanınmıştır.

Bu haklar çerçevesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmesi gerekmektedir. Yazılı yapılacak başvurular için Ek’te yer alan formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile tarafımıza başvurunun gerçekleştirilmesini rica ederiz.

Yazılı başvuru için iletişim kanalları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

 

Bilgi

Şahsen Başvuru

 

(Başvuru sahibinin bizzat

gelerek ve başvuru sahibinin kendi olduğunu gösterir kimlik bilgisini göstererek başvurması)

Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20

 

Söğütözü-Çankaya/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20

 

Söğütözü-Çankaya/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yazılı başvurularda, evrakın veri sorumlusuna tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunu usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Veri Sorumlusu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Haldun OĞUZ

İlginizi Çekebilecek Konular

kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-aydinlatma-metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Prof.Dr. Haldun Oğuz muayenehanesinde tüm temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte kişisel verilerinizin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte olup, muayenehane hizmetlerinden faydalanan kişiler,

internet-sitesi-veri-guvenligi-gizliligi-ve-cerez-politikasi-aydinlatma-metni

İnternet Sitesi Veri Güvenliği, Gizliliği Ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Beştepeler Mah. Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:20 Söğütözü Çankay

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Başvuru Formu

Sayın başvurucu, Eldeki başvuru formu; iş yerimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa iş yerimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve

RANDEVU TALEBİ

* Lütfen form alanlarını giriniz, bilgileriniz gizli tutulmaktadır.